Ozdoby z Miley | Najlepsze-dodatki-na-bloga-i-glitery.pl

Temat: Sposoby Na Bezsenność
ojoj ... dla mnie liczenie czegokolwiek oznacza smiech, duzo smiechu i jeszcze bardziej sie rozbudzam nie pomaga nic, zadna ksiazka (nawet PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA DZIECI I MLODZIEZY), ani facet u boku, ani...
Źródło: forum.antyfani.pl/index.php?showtopic=1142Temat: Sposoby Na Bezsenność
nie pomaga nic, zadna ksiazka (nawet PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA DZIECI I MLODZIEZY) Dla mnie była to pasjonująca lektura (dokładnie: "Psychologia rozwoju człowieka"). Jednak z powodu swoich sporych gabarytów, ta książka raczej nie...
Źródło: forum.antyfani.pl/index.php?showtopic=1142


Temat: no to do boju - czyli wojna na wiedzę !
Pytanie brzmi-kto to wymyślił? Harcerska metoda wychowawcza to zespół podstawowych sposobów postępowania zmierzających do realizacji założeń harcerstwa. Oparta jest ona na obiektywnych prawach psychologii rozwojowej i pedagogiki oraz na znajomości zainteresowań dzieci i młodzieży. Rodzaj zajęć i stopień trudności zadań w harcerstwie zróżnicowane są w dostosowaniu do grupy wiekowej uczestników. Inne zainteresowania i możliwości posiada dziecko w wieku 8-11 lat, inne w...
Źródło: 14dh.fora.pl/a/a,127.html


Temat: Lekturki
Literatura 1. B. Harwas –Napierała. J. Trempała (red.) „Psychologia rozwoju człowieka” - „Charakterystyka okresów życia człowieka” tom II, PWN 2. Maria Żergowska (red.) „Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży”, PWN 1986 3. J. S. Turner, D.B, Helms: “Rozwój człowieka” wyd. Szkolne i Pedagogiczne, W-wa 1990 4. M. Przetacznik – Gierowska, Grażyna Makietło – Jarża „Psych. rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego” W-wa 1992, wyd. Szkolne i Ped. (układ podłużny) 5. R. Vasta, M. Haith, S. Miller “Psychologia dziecka”, wyd. Szkolne i Ped.” W-wa 1995 (ukł. podłużny – okres prenatalny) 6. A. Birch, T. Malim „Psychologia rozwojowa w zarysie – od niemowlęctwa do dorosłości”, PWN 1997 W-wa 7. I. Obuchowska „Drogi dorastania”, Wyd. szkolne i ped.; 1996
Źródło: pedagogikasp.fora.pl/a/a,37.html


Temat: Co teraz czytasz? - odsłona druga
co wyżej: "psychologia" myersa plus "psyhchiatria" crash course "psychiatria" bilikiewicza "psyhchologia rozwojowa dzieci i młodzieży" "psychopatologia" Seligmana "pedagogika" "psychologia społeczna" Seligamna "psychiatria" Wright i Stern "pedagogika" Wszytko naraz, bardzo miło sie...
Źródło: forumksiazki.pl/viewtopic.php?t=15167


Temat: Pddręczniki akademickie - psychologia, psychiatria
Byłabym bardzo wdzięczna. Z tego co mam, da się wyróżnić: -Pedgogika - Ewa Marynowicz - Hetka -Psychoterapia - Kratochvila -Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży - Maria Żebrowska -Psychiatria - Stern i Wright -Psychiatria - Michael Haslam -Psychiatria - Bilikiwicz -Psychologia - Myers -Psychologia społeczna - Aronson -Psychiatria - Crash course - Cameron -Podstawy psychiatrii - Jarosz i Cwynar -Psychopatologia - Martin Seligaman -Wprowadzenie do nauczania - Louis Cohen -Wrowadzenie do psychologii - Ernest Hilgard -Psychologia - Szewczuk -Psychologia stosowana - Burtt -Psychologia poznawcza - Zdzisław Chlewiński -Psychologia eksperymentalna - Schlosberg -Teorie osobowości - Hall i Lindsbey -Psychologia osobowości - Pervin -Psychologia wychowawcza - Włodarski i Przetachnikowa -Psychologia kliniczna - Helena Sęk - Psychologia wychowawcza w szkole - Lingren
Źródło: forumksiazki.pl/viewtopic.php?t=15202


Temat: co DOKŁADNIE obowiązuje do kolokwium?
kurs nazywa się "psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży", więc myślę, że adolescenci jak najbardziej nas obowiązują co do reszty Twoich pytań - nie mam pojęcia tutajpoczkategori
Źródło: psychotrele.fora.pl/a/a,500.html


Temat: dr Walter-Lewandowska
ups sorry oto ciąg dalszy:p (Bee rozdz 11, 12) lub *Turner, Helms "Rozwój człowieka" *Vasta, Haiti, Miller "Psychologia dziecka" 22.Warsztat 23.Metody badania rozwoju dzieci i młodzieży -obserwacja -narzędzia badawcze Literatura: *Podręcznik metod badania..., rozdz.3 "Obserwacyjne metody badania dziecka" 24.Dorosłość - rozwój fizyczny i poznawczy -granice i kryteria dorosłości -rozwój psychofizyczny we wczesnej, średniej i późnej dorosłości -zmiany w funkcjonowaniu poznawczym we wczesnej, średniej i późnej dorosłości Literatura: *Harwas-Napierała, Trempała "Psychologia rozwoju człowieka" tom 2, rozdz 6, 7 i 8 *Bee "Psychologia rozwoju człowieka" rozdz. 13, 15, 17 25.Dorosłość - zadania rozwojowe -wybór kariery zawodowej -wybór partnera życiowego -wybór stylu życia -narodziny dzieci - macierzyństwo i ojcostwo -role rodzinne; późne macierzyństwo Literatura: *Harwas-Napierała, Trempała "Psychologia rozwoju człowieka" tom 2 rozdz. 6, 7 i 8 *Bee "Psychologia rozwoju człowieka" rozdz. 14 26.Dorosłość - rozwój osobowości i społeczny -zmiany w rozwoju indywidualnym i społecznym we wczesnej, średniej i późnej dorosłości -teoria sezonów życia wg Levinsona -teoria Goulda -rozwój moralny wg Kohlberga -kryzys wieku średniego, "puste gniazdo" oraz "pełne gniazdo", emerytura -teorie starzenia się Literatura: *Harwas-Napierała, Trempała "Psychologia rozwoju człowieka" tom 2, rozdz. 6, 7 i 8 *Bee "psychologia rozwoju człowieka" rozdz. 14, 16, 18 27.Umieranie, śmierć, żałoba ... -kolokwium (zajęcia 8-14) -znaczenie śmierci w okresie dorosłości -stadia umierania -zjawisko śmierci -proces żałoby; rytuał żałoby Literatura: *Bee "Psychologia rozwoju człowieka" rozdz...
Źródło: psychole1.fora.pl/a/a,476.html


Temat: Jaką książkę ostatnio kupiłaś/eś?
"Psychiatria" Wright i Stern "Pedagogika społeczna" Ewa Marynowicz - Hetka "Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży" Maria Żebrowska
Źródło: forumksiazki.pl/viewtopic.php?t=412


Temat: KONFERENCJA O CUKRZYCY W POZNANIU 10.01.2009
– Ożegowska, Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych UM w Poznaniu 3. Cukrzyca typu 1 i 2 u dzieci i młodzieży. Epidemiologia, modele leczenia i edukacji w Polsce. Prof. UM dr hab. Marek Niedziela, Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego UM w Poznaniu 4. Autologiczne przeszczepianie komórek macierzystych krwiotwórczych –nowa metoda leczenia cukrzycy typu 1 Prof. dr hab. Jacek Wachowiak, Klinika Onkologii, Hematologii ... Farmaceutycznego UM w Poznaniu 8. Cukrzyca a aktywność sportowa. Dr n. med. Grzegorz Biegański, Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej UM w Poznaniu 9. Problemy psychologiczne w cukrzycy. Mgr Ewelina Pietrzykowska,...
Źródło: forum.mojacukrzyca.org/viewtopic.php?t=9316


Temat: 1. wykład
proszę Was bardzo, znajcie moje zajebiście dobre serducho Wykład 1 – 18.02.08 Działy psychologii rozwoju: • Filogenetyczna – bada pochodzenie i rozwój procesów psychicznych w całym świecie zewnętrznym. Śledzi rozwój psychiki od jej najprostszych przejawów do świadomości człowieka • Ontogenetyczna – zajmuje się rozwojem osobniczym, czyli rozwojem człowieka jako jednostki Stadia rozwoju psychiki w ujęciu filogenetycznym: - elementarna (pająk, ryba) - psychologia percepcyjna (pies) - inteligencja (małpy człekokształtne) - świadomość (człowiek) Początki psychologii rozwoju człowieka: PSYCHOLOGIA ŚWIATOWA - B. Perez – „Psychologia dziecka. Trzy pierwsze lata życia” – 1878 - Stanley Hall – Pierwsze wykłady z psychologii rozwoju dziecka – Boston 1882 - William Preyer – „Dusza dziecka. Spostrzeżenia nad umysłowym rozwojem człowieka w pierwszych latach życia” – 1882 - Alfred Binet – Pierwsze testy do badania inteligencji dzieci – 1905 - Wiliam i Clara Stern – „Psychologia wczesnego dzieciństwa” – 1914 PSYCHOLOGIA POLSKA - Jan Władysław Dawid – „Program postrzeżeń psychologiczno-wychowawczych nad dzieckiem od urodzenia do 20 roku życia” – 1887 - Aniela Szycówna – „Rozwój pojęciowy dziecka w okresie 6-12 lat. Badania nad dziećmi” oraz „Jak badać umysł dziecka” (o zadaniach i metodach psych. dziecka) – 1901 - Józefa Joteyko – Pierwsze czasopismo zajmujące się psychologią rozwojową i wychowawczą: „Polskie Archiwum Psychologii” – 1926 Psychologia rozwojowa w XX wieku: - tradycyjna psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży świat: • Edward Clapere’de • Arnold Gesell • Lewis Tarman • Zygmund Freud • Karol i Charlotte Buhler • Lew Wygotski polska: • Stefan Baley („Psychologia wieku dojrzewania”, „Zarys psychologii w związku z rozwojem psychiki dziecka”) • Stefan Szuman („Sztuka dziecka”, „Geneza przedmiotu”) • Maria Żebrowska („Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży”) Możliwości rozwojowe człowieka dorosłego: • podejście tradycyjne „Wyłączywszy sprawy własnego zawodu jedynymi ideami, które w praktyce ludzie posiadają są te, które nabyli ... wykształcenia (ważny element w systemie wartości ludzi dorosłych) • wzrost automatyzacji w zakładach pracy (człowiek wykonuje zadania wymagające zaangażowania myślenia) • dostępność szkół, instytucji oświatowych, kulturalnych, ułatwiających rozwijanie zainteresowań Nowy nurt w psychologii rozwojowej – lata 70-te XX wieku • prekursorzy Live-span Developmentel Psychology Gisela Laburvie-vief (wzrost i regres to elementy każdej restrukturyzacji występujące we wszystkich okresach życia. Rozwój ludzi dorosłych dokonuje się mimo występujących zmian uwsteczniających) Paul Baltes (rozwój nie jest monolitem wyłącznie progresywnych lecz pewnym cyklem zmian, w tym również regresywnych, występujących w każdym punkcie ontogenezy) Przedstawiciele psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia: • Psychologia światowa: - Robert Havigurst - Daniel Lewinson - Erik Erikson - Helen Bee • Psychologia polska: -Zbigniew Pietrasiński -Maria Tyszkowa -Maria Przetacznik-Gierowska -Janusz Trempała -Anna Brzezińska Współczesna periodyzacja rozwoju człowieka w cyklu życia: Dzieciństwo: • okres prenatalny (od poczęcia do narodzin) • okres wczesnego dzieciństwa (od narodzin do 3rż) o podokres wieku niemowlęcego (0-1rż) o podokres wieku poniemowlęcego (2-3rż) • okres średniego dzieciństwa – wiek przedszkolny (od 4-6rż) • okres późnego dzieciństwa – młodszy wiek szkolny (7-12rż) Adolescencja: • podokres wczesnej adolescencji – wiek dorastania (od 12-15rż) • podokres późniejszej adolescencji – wiek młodzieńczy (od 16-23rż) Dorosłość: • okres wczesnej dorosłości (od 20-23 – 35-40rż) • okres średniej dorosłości – wiek średni (35-40 – 55-60rż) • okres późnej dorosłości – wiek starzenia się (od 55-60rż i później) Działy psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia: - prenatalne - dziecka - dojrzewania - człowieka dorosłego - starzenia się Zadania psychologii rozwoju człowieka: • poznawcze – zrozumienia i wyjaśnienie rozwoju psychicznego • praktyczne – stworzenie podstaw do: o prognozowania rozwoju o planowania różnych form...
Źródło: pedagodzyspecjalni.fora.pl/a/a,193.html


Temat: Tematyka ćwiczeń z pedagogiki
Rozwój dziecka, t. 2, Warszawa 1982. 9. Środowiskowe uwarunkowania procesu wychowawczego – grupa rówieśnicza, środowisko lokalne. Klasa szkolna jako grupa społeczna. · S. Mika, Psychologia społeczna dla nauczycieli, Warszawa 1999. · A. Janowski, ... Postawy rodzicielskie a potrzeby dziecka. · M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Warszawa 1972. · S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke, Pedagogika rodziny, Toruń 1998. 11. Uczeń – wychowanek wymagający wsparcia i wzmożonej troski – ... Wojciechowska – Charlak, Między praktyką a teorią wychowania, Lublin 1997. 12. Poznawanie ucznia i zespołu uczniowskiego – obserwacja, ankieta, wywiad, techniki socjometryczne, analiza dokumentów i wytworów dziecka. · W Zaczyński, Praca badawcza ... jak myśleć, Warszawa 1999. · E. De Bono, Naucz swoje dziecko myśleć, Warszawa 1994.
Źródło: historycywns.fora.pl/a/a,365.html


Temat: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenia!
PRACA TERAPEUTYCZNA ZE SPRAWCĄ PRZEMOCY Termin: 13.02.2009 Adresaci: Szczególnie zapraszamy psychologów, terapeutów, pracowników służby zdrowia i instytucji pomocy społecznej, służb ratowniczych, oraz studentów ostatnich lat studiów kierunków: psychologia, pedagogika, resocjalizacja. Koszt ... przypadku, protokół sesji terapeutycznych. 9. Radzenie sobie ze stresem i profilaktyka nawrotów zaburzeń afektywnych. Koszt szkolenia: 400zł ZABURZENIA LĘKOWE U DZIECI I MLODZIEŻY Termin: 20.02.2009 Adresaci: Szkolenie skierowane jest do osób zawodowo związanych z pomocą dzieciom i młodzieży – pedagogów, psychologów, wychowawców, terapeutów, a także studentów ostatnich lat kierunków społecznych, którzy pragną poszerzyć wiedzę i umiejętności dotyczące diagnozowania i leczenia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. Tematyka: 1.Epidemiologia dziecięcych i młodzieńczych zaburzeń lękowych. 2. Koncepcje psychologiczne lęku (K. Horney, R.B. Catell, C.D. Spielberger). 3. Obraz kliniczny zaburzeń lękowych w okresie rozwojowym. 4. Występowanie zaburzeń lękowych wraz z innymi zaburzeniami psychicznymi. 5. Niektóre przyczyny zaburzeń lękowych okresu rozwojowego. 6. Diagnoza różnicowa poszczególnych rodzajów zaburzeń lękowych. 7. Lęk separacyjny - diagnoza, terapia. 8. Zaburzenia lękowe uogólnione...
Źródło: rodzicedzieciom.fora.pl/a/a,11.html